Поддръжка на фейсбук страницата на агенция, занимаваща се с подбор и обучение на персонал. Представяне на агенцията, като добре позициониран и информиран кариерен партньор към компании и кандидати. Агенцията също се стреми да се открои като най-добрата в сектора на човешките ресурси.
Цели и задачи:
Увеличаване осведомеността, сред клиентите относно дейността на фирмата
Привличане на кандидати към свободните позиции
Организиране на групови обучителни програми
Изграждане на имидж позициониране в социалните мрежи
Проект:
Сфери на работа:
1
Изграждане на фирмен стил за социалните мрежи
2
Изработка на стратегия и контент-план
Изработка на текстове / снимки / видеа
4
Изработка на Landing page
5
Популяризиране на събития
6
Изграждане на рекламни кампании
7
Анализ на резултати
8
Коригиране на стратегия
3
Постове за Facebook:
В конкретния казус, основната цел е, чрез фейсбук постове, изграждането на рекламно обучително съдържание като: статии и информация за дейността на фирма. Акцентът е върху ползата от текстовете за работодателите и кандидатите. Използването на популярни картини и вдъхновяващи цитати в социалните мрежи повиши ангажиранноста на потребителите.
Работни позиции:
Специалистите ни значително разшириха обхвата на потенциални кандидати, благодарение на публикувнето на свободните позиции във Фейсбук страницата на фирмата.
Клипове:
Един от най-ефективните начини за разпространение на информация е рекламният клип. Екипът ни създаде именно такива, включващи обучително-информационна информация и описващи дейността на фирмата.
Лендинг пейдж:

За да повишим броя на посетителите за определено събитие, екипът ни създава „Landing page". Това е уебсайт, който има за цел да насочи аудиторията към определено действие: резервация, посещение или покупка. Благодарение на този тип страници, събирането на групи за семинари и подобни мероприятия е много по-достъпно.
+289
5
нови клиенти за 2 месеца
броя нови последователи за 2 месеца
Благодарение на таргетирана реклама и създаден имидж в социалните мрежи, фирмата е получила 5 нови клиенти
232
кандидатствания от социалните мрежи за 2 месеца
Чрез по-бързата и ефективна работа със социалните мрежи, потребителите са разглеждали по-голям брой свободни позиции.
Резултати:
Основен приоритет е привличането на качествена аудитория от кандидати и потенциални клиенти
Или свържете се с нас:
Обърнете се към нас, за да ви разкажем подробно за възможностите на digital marketing относно Вашия бизнес!
0876 34 4345
Желаете и Вие?